Ett receptfritt läkemedel mot mensvärk.

Nära hälften av alla kvinnor har värk varje gång de har mens. Bara 3 av 10 säger sig fungera normalt under sin mens (1). Pronaxen är ett receptfritt läkemedel som är både smärtstillande och inflammationsdämpande. 

Pronaxen® (naproxen) [receptfritt läkemedel] till vuxna och barn över 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid ryggvärk och förkylningsfeber. Tabletter 250 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte Pronaxen utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditetens 3 sista månader. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2011–09–19. För ytterligare information se www.fass.se.

 


(1) YouGov - Marknadsundersökning om mensvärk, juni 2010.
.

Köp Pronaxen här


För muspekaren över förpackningsbilden för att
läsa minimiinformationen om Oriptan.